Sanayideki toplam enerji tasarruf potansiyelinin %27 olduğu ve kullanılan toplam yıllık 33 MTEP enerjinin 21 MTEP’lik (%65’lik bölümü) kısmının demir çelik, çimento, cam, petrokimya ve petrol sektörlerinde tüketildiği göz önüne alındığında bu sektörlerde yapılacak tasarruf miktarlarının birinci derecede önem taşıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM

 

Yapılmış olan çeşitli analizler ve karşılaştırma çalışmaları ülkemizdeki üretim
ve hizmet sektöründeki ekonomik faaliyetler ve yaşam standardı için harcanan enerjinin azaltılabilmesinde ciddi boyutta potansiyelin varlığını

teyid etmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu içinde bir

hedef belirlenmemişse de gerekçe notunda Kanun’un etkin hale gelmesi ile 2020 yılındaki beklenen birincil enerji tüketimi olan 222 MTEP’in % 15 altında (33MTEP) bir enerji tüketimi
gerçekleşebileceği belirtilmektedir ki bu değer bugün tüm sanayi sektörümüzün tükettiği enerjiden büyüktür.

Aynı şekilde, ETKB tarafından enerji tahmini ve CO2 üretimine etkisini incelemek amacıyla yapılmış senaryo çalışmasında incelenen seçeneklerden birisi de Talep Tarafı Yönetimi Senaryosudur. Bu senaryoda enerji tasarrufu ve talep yönetimi politikaları uygulandığında sadece elektrik tüketiminin 2020 itibarıyla konutlarda 20 TWh ve sanayide 34 TWh azaltılabileceği hesaplanmıştır.

 

 

 

 

 

PROJACK VİDEO

[/content_icon_box]

Yalıtım

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışardan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir. Yalıtım malzemelerinin (yalıtkan)çeşitli tipleri vardır:

 • Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar.
 • Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar.
 • Ses dalgalarını indirgemek için, akustik yalıtkanlar.

Bir malzeme her anlamda yalıtkan olmayabilir. Örneğin, elmas mükemmel bir elektrik yalıtkanı iken, çok kötü bir ısı yalıtkanıdır. Sentetik haldeki saf elmas, ısıyı bakırdan daha iyi iletir ve oda sıcaklığında bilinen en iyi ısıl iletkenlik katsayısına sahip katı malzemelerden biridir. Yani oda sıcaklığında bilinen en kötü yalıtkanlardan biridir.

Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isıl yalıtım, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan birleşimları yoluyla) gerçekleşen enerji aktarımının incelenmesidir. Bu transferin matematiksel olarak modellenmesi ısı aktarımı dersinin temel konusunu oluşturur. Termodinamik, akışkanlar mekaniği ve malzeme ile ilişkilidir.

Taşınımla Isı Aktarımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halindeki akışkan bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar.

İletimle Isı Aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler sayesinde ısı bir sonraki moleküle taşınır.

Işınımla Isı Aktarımında ise ısı aktarımı için bir ortama gerek duyulmaz. Birbirini gören yüzeyler arasında sıcaklık farkı olduğu sürece ışınımla ısı aktarımı olduğunu söylemek mümkündür.

Isı Aktarımı Türleri

 • İletim, madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı aktarımı daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
 • Taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı aktarımının bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar aracılığı ile ısı aktarılır. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.
 • Işınım yolu ile ısı aktarımı, fotonlar (elektromanyetik ışınım) yolu ile olan ısı aktarımıdır.

Thermal Conductivity, k
As noted previously, thermal conductivity is a thermodynamic property of a material. From the State Postulate given in thermodynamics, it may be recalled that thermodynamic properties of puresubstances are functions of two independent thermodynamic intensive properties, say temperature and pressure. Thermal conductivity of real gases is largely independent of pressure and may be considered a function of temperature alone. For solids and liquids, properties are largely
independent of pressure and depend on temperature alone.
k = k (T)  Table 2 gives the values of thermal conductivity for a variety of materials.
Material Thermal Conductivity, W/m K
Copper        401
Silver          429
Gold             317
Aluminum     237
Steel             60.5
Limestone    2.15
Bakelite           1.4
Water         0.613

Air      0.0263

Isı Transferi ve Yalıtım

Isı transferi üç yolla olur.

 • Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
  Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.
  Işınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir.
  Yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile yalıtım sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir metalik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır, fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin, metal bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır, fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.

Yalıtım İhtiyacının Nedenleri

Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır.

Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.
Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.
Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar.
Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye zararlı olan atık gaz geçişi azalmış olur.

KOROZYON

  

Neden Bizi Seçin?

[/vc_row]
1

1988 Yılından beri işimiz ” YALITIM “

2

Yıllar geçtikçe Tecrübemiz ,yeteneğimiz,düşüncemiz,bilincimiz ve teknolojide gelişti…Ama kişiliğimiz değişmedi….!!!

3

Teknolojiyi hep yakından takip ettik,yanlışa “YANLIŞ” ,doğruya ” DOĞRU “dedik…

4

Milli düşünceden vazgeçmedik… Fakat,bizden; bilgi ,teknoloji anlamında ileride olanı tebrik edip bizde yanında olduk,ürününü kullandık,yanlış olanı yanlışıyla birlikte bıraktık…

4

Yalıtım ın amacı kullanıcıya öncelikle “PARA” kazandırmaktır.

Doğru ürünü doğru detayda projelendirerek;

Öncelikli amacımız yaptıklarımızla Devletimize ve kullanıcıya tasarruf ettirip iki tarafında “MUTLULUĞUDUR”…

5

Yapılan ve yapılacak işlerimizle hedefimiz ” ENERJİ VERİMLİLİĞİ ”

“ENERGY SAVİNG”

6

Yaptığımız ve yapacağımız projeler ile otomotiv,petrokimya,rafineri,demir-çelik ,tekstil,gıda vb sektörlerde “PROJACK” ismi bir markadan öteye geçecektir.

Sıcağı Sıcağına

Yeni Çıkan Ürünlerimiz

Haberler

***https://www.enerjigazetesi.ist/jeotermal-enerjisi-haberleri/

***SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev tarafından yapılan açıklamada, bu yıl SOCAR’ın stratejik öneme sahip 6 projesi olduğunu belirtilerek “Türkiye’de TANAP, “Star” petrol işleme fabrikası, Gürcistan ve Azerbaycan’da ise “Şahdeniz-2”, Güney Kafkasya Boru Hattı’nın Genişletilmesi, “SOCAR Polymer” ve “SOCAR Karbamit” fabrikalarının yapımıdır” ifadelerine yer verildi.

Abdullayev, Türkiye’ye ilk ticari doğal gazı 2018 yılının ortalarında ulaştırmayı öngördüklerini belirterek Azerbaycan’ın zengin doğal gaz rezervlerini geliştirirken Avrupa’ya ihraç hattının da yapımına ağırlık verdiklerini söyledi.

Abdullayev ayrıca, “Şimdi Hazar Denizi’nden doğalgazın Avrupa’ya nakledilmesine sadece bir adım kaldı. Avrupa Yatırım Bankası’nın TAP”a doğrudan mali katkısı Avrupa’nın enerji güvenliği açısından Güney Gaz Koridoru’nun önemini bir kez daha göstermektedir.” dedi.

 

***Nükleer santralda kullanılan nükleer yakıtın bir kilosu; iki vagon kömür (100.000 kg) veya iki tank dolusu petrol (600.000 kg) yakılarak üretilebilen enerji kadar enerji verir, bundan dolayı, nükleer enerji hem daha ucuz hem de daha verimlidir.

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir.

Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17’sini karşılamaktadır. Bazı ülkeler enerjilerinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretmekte.

Tüm Haberler[/vc_column]
Aerojel

Aerojel Vikipedi, özgür ansiklopedi https://stardust.jpl.nasa.gov/photo/aerogel.html Bir elinde aero...

[/vc_row]