TOPLAM ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİMİZ

Türkiye de sanayimizde borularda yalıtım ezberden 5 cm taşyünü ve al.sac kulanılarak yapılmakta .Tüm sanayi de mevcut durumda sac üstü sıcaklık 60-70 C = 1 cm 1,5 cm varmış gibi hareket etmekte ,1988 yılından beri yalıtım işindeyim Enerjimizi korumak adına  Delta T=T2-T1 nin yani sac üstü sıcaklık ile ortam ısısının farkı 5-10 C olmalıdır.Bunu anlatmaya çalışıyorum,Bu kadar basit net…Mevcut elyaflı yalıtım Taşyünü,camyünü vb içerisine %10 nem alması demek %50 özelliğini kaybetmesi demektir…

Hangi ürünü nerede nasıl kaç cm kullanacağını bilmek gerekir…Ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz konuda bu konudaki bilgisizlik ve savurganlık dönüp dolaşıp ülke krizine sebeplerden biri haline gelmektedir…

Sanayideki toplam enerji tasarruf potansiyelinin %27 olduğu ve kullanılan toplam yıllık 33 MTEP enerjinin 21 MTEP’lik (%65’lik bölümü) kısmının demir çelik, çimento, cam, petrokimya ve petrol sektörlerinde tüketildiği göz önüne alındığında bu sektörlerde yapılacak tasarruf miktarlarının birinci derecede önem taşıdığı söylenebilir.

Yakıt

Yanma

Kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesidir.

Yakıtların oksijen ile kimyasal olarak birleşmesi ile meydana gelen yanma sonucunda ısı açığa çıkar.

Güncel hayatta yanma bir ısı üreticisi içerisinde (kazan, fırın, kurutma sistemi vb.) gerçekleşmektedir. Isı üreticilerinin içerisinde ve yakıcıların (brülör) özelliklerinden dolayı çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkmakta, teknoloji ile de bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

Yanma verimi ölçümü ile kimyasal olarak yakıtların oksijenle birleşme seviyeleri tespit edilerek yakıt israfının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ancak yanma verimini ölçen cihazların (Baca Gazı Analiz Cihazları) yanma ile ilgili tüm parametreleri ölçerek doğru sonuç üretmeleri gerekmektedir.

Yakıt tüketim noktasında ilk ve en önemli proses “YANMA”dır. Yanma verimi yükseltilmeden gerçek anlamda yakıt tasarrufu elde edilemez.

Biz “PRO-TEV” olarak patentli teknolojilerimizle Yanma verimini en üst seviyeye çıkarak %15-35 arasında yakıt tasarrufu elde etmekteyiz.

Burada kullandığımız teknolojiler:

PROTEV-MAG Termo-manyetik yakıt tasarruf sistemi
PROTEV-OPTİMA Ölçüm, kayıt ve optimizasyon sistemi
PROTEV-TRİM Gelişmiş hava-yakıt ayar sistemi

Atık Isı

Isı üretim sistemlerinde fiziksel kanunlardan dolayı egzoz sıcaklığı ısı transfer akışkanından daha yüksek sıcaklıkta olmak zorundadır. Bu zorunluluk egzozdan havaya sürekli sıcak gazların çıkması sonucunu yaratmaktadır. Biz bu atılan sıcak gazların ısılarına atık ısı demekteyiz.

Yakıtların oksijen ile kimyasal olarak birleşmesi ile meydana gelen yanma sonucunda ısı açığa çıkar.

Sanayide kullanılan ısı üreticilerinin egzoz sıcaklıkları 160-300°C özellikli proseslerde 500°C’yi bulmaktadır. Bu atık ısı ciddi oranda yakıt tüketimi anlamına gelmektedir.

Günümüzde gelişmiş ısı transfer teknolojileri ve proses teknikleri ile yüksek oranda ısı geri kazanımı sağlayarak ciddi ölçüde yakıt tasarrufu elde edilmektedir.

Biz PROTEV olarak patentli teknolojilerimizle atık ısı geri kazanımı, ısı üretim verimlerini en üst seviyeye çıkarak %15-35 arasında yakıt tasarrufu elde etmekteyiz.

Burada kullandığımız teknolojiler:

PROTEV-KZ     Termokondenser  egzoz ısı geri kazanım sistemi
PROTEV-PIPE   Isı borusu  gaz/gaz ısı geri kazanım sistemi
PROTEV-KAZAN    Yüksek verimli kazan sistemleri

Isı Yalıtımı

Isı üretim ve tüketiminde en önemli kayıp tüm malzemelerin az da olsa ısıyı iletmeleridir. Bu nedenle çevresel şartlardan ötürü en önemli ısı tüketim alanı ısı kayıplarıdır. Örneğin sanayide kullanılan kazanların vücut sıcaklıklarından ötürü havaya verdikleri ısı oranı tam yük değerlerinde %3-5 arasında değişmektedir.

Isı kayıp ve kazançları değerlendirilirken en önemli konu radyasyon ile oluşan kayıp veya kazançlardır. Bu nedenle radyasyon ısı kayıp ve kazançlarının azaltılması çok büyük önem taşımaktadır. Isı yalıtımı amaçlı yalıtım malzemesinin kalınlığına bağlı olduğu bilinen ısı yalıtım seviyesi anlayışı kalınlık artışı ile birlikte ısı transfer yüzeyinin de artışı sonucunu doğurmaktadır. Bu alandaki yeni yaklaşımlar NANO TEKNOLOJİ’nin de gelişimi ile yeni bir bakış yaratmıştır.

Biz PROTEV olarak NANO TEKNOLOJİK ısı yalıtım teknolojilerimizle ısı üretim verimlerini en üst seviyeye çıkarak %15-35 arasında yakıt tasarrufu elde etmekteyiz.

PROJACK     Ceket tipi yalıtımlı kaplamalar

PROCOAT    Isı yalıtımlı termal kaplama

 

Isı Transferi

Isı enerjisi kontrol edilerek en yüksek seviyede yararlanabilmek için ısı transfer teknolojilerinin gelişimi büyük önem taşımaktadır. Isı transferinde en az kütle ile en yüksek miktarda ısı transfer edebilmek demek ” PROTEV “Profesyonel Toplam Enerji Verimliliğini arttırmak demektir.

Biz PRO-TEV olarak patentli teknolojilerimizle ısı transferinden en üst seviyeye çıkarak %5-15 arasında yakıt tasarrufu elde etmekteyiz.

Burada kullandığımız teknolojiler:

PROTEV-KZ     Özel ısı transfer profilli gaz/sıvı eşanjörleri
PROTEV-PIPE    Isı borusu gaz/gaz ısı geri kazanım sistemi

Elektrik

AC Motor

Aydınlatma

Soğutma