TEKNİK BİLGİLER

http://www.eyoder.org.tr/mevzuat

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510
İndir

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215
Türkçe – İndir  /  İngilizce – İndir

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI
YPK KARARI için tıklayınız
EYLEM PLANI için tıklayınız

Doğalgaz

Doğal gaz
Doğal gazDoğal gaz
Genel
Diğer adlar Gaz
Moleküler formül
Görünüm Renksiz gaz
Özellikler
Yoğunluk ve faz 0.717 kg/m³, gaz g/cm³
Ergime noktası −182.5 °C (90.6 K)’de 1 atm
25 °C (298 K)’de 1.5 GPa°C
Kaynama noktası −161.6 °C (111.55 K)
Tehlikeler
Malzeme güvenlik bilgi sayfası Dış MGBS bağlantısı (İng.)
Ana tehlikeler Oldukça yanıcı (F+)
NFPA 704 Nfpa h1.pngNfpa f4.pngNfpa r0.png
Parlama noktası −188 °C
Kendiliğinden tutuşma noktası 537 °C
Patlama limiti  %5–15
İlgili bileşikler
İlgili alkanlar Etan
Propan
İlgili bileşikler Metanol
klorometan
Ayrıca belirtilmemişse veriler malzemenin standart hali (25 °C, 100 kPa)) içindir
Sorumluluk reddi ve kaynaklar
Bileşen %
Metan (CH4) 70-90
Etan (C2H6) 5-15
Propan (C3H8) ve Bütan (C4H10) < 5
CO2, N2, H2S, vb. geriye kalanı

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90’ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğalgaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazıkum gazıve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu‘dur. ABDKanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD’de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

Doğal gaz ne kadar zamandır biliniyor ?
Kafkasya’da 5000 yıl öncesinde “ Sönmeyen Alev “ bulunduğu İndogermenlerce ispatlanmıştır. Sümer
ve Asur ruhanileri topraktan çıkan gazı fal bakmada kullanırlardı.
Doğal gaz nelerden oluşur ?
Genelde yanabilen hidrokarbonlardan (CH4) Methan.
Doğal gaz kaliteleri ve kalorifik değerleri
L (low) düşük değerli doğal gazın kalorifik değeri H – 9,77 kWh/m3 tür, Almanya ve Hollanda
yataklarında çıkar. H (high) yüksek değerli doğal gazın kalorifik değeri H – 11,5 kWh/m3 tür, kuzey
denizi ve Rusya yataklarından çıkar.
İlk doğal gaz yatağı nerede bulunmuştur ?
1815 yılında Charleston, West Virginia bölgesinde bir tuz kuyusunda, 1910 yılında Hamburg yakınında
bir su kuyusu çakımında doğal gaz bulunmuştur.